Formularz rejestracyjny
Aby zarejestrować montaż,prosimy najpierw o wypełnienie formularza rejestracyjnego
Imię i nazwisko:
Pole musi mieć co najmniej 2 znaki!
Pole name może mieć maksymalnie 50 znaków!
Pełna nazwa firmy
(zgodna z KRS lub CEIDG):
Pole musi mieć co najmniej 2 znaki!
Pole company_name może mieć maksymalnie 128 znaków!
NIP:
NIP jest niepoprawny!
Istnieje już użytkownik z takimi NIP-em !
Ulica:
Ulica musi mieć co najmniej 2 znaki!
Ulica może mieć maksymalnie 128 znaków!
Miejscowość:
Miejscowość musi mieć co najmniej 2 znaki!
Miejscowość może mieć maksymalnie 128 znaków!
Kod pocztowy:
Kod pocztowy jest niepoprawny!
Województwo
Wybierz województwo!
Telefon:
Numer telefonu jest niepoprawny!
Telefon komórkowy:
Numer telefonu jest niepoprawny!
Email:
Adres e-mail jest niepoprawny!
Podany adres e-mail jest już wykorzystywany w naszym serwisie!
Login:
Wpisz login!
Login może mieć maksymalnie 50 znaków!
Login jest niepoprawny (dozwolone znaki: a-z,0-9,_)!
Login zabroniony!
Login jest już zajęty!
Hasło:
Maksymalna długość to 32 znaki.
Hasło musi zawierać co najmniej 12 znaków,
w tym co najmniej 1 dużą literę, 1 małą i 1 znak specjalny!
Powtórz hasło:
Maksymalna długość to 32 znaki.
Hasła się nie zgadzają!
Zapoznałem się z kaluzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych
Korzystanie z systemu wymaga akceptacji klauzuli

Klauzula informacyjna

Numer:                     1.A.

Zbiór danych:         Obsługa posprzedażowa urządzeń

Podmiot danych:    instalatorzy, serwisanci i koncesjonerzy

Wymaganie:            art. 13 RODO

                                 art. 14 RODO

Sposób realizacji:   Przy rejestracji do SKG


Informujemy, że dane osobowe instalatorów, serwisantów i koncesjonerów są przetwarzane przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-105) przy ulicy Północnej 15-19, NIP: 895-16-25-689.

Dane osobowe są wprowadzane do Systemu Kart Gwarancyjnych na podstawie zgłoszenia na szkolenie w systemie szkoleniowym, po uzyskaniu przez osobę autoryzacji lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W przypadku zgłoszenia na szkolenie bez użycia systemu szkoleniowego, dane są wprowadzane na podstawie listy szkoleniowej. Dane są także uzupełniane na podstawie informacji uzyskanych od osób lub osoby uzupełniają je samodzielnie.

Dane instalatorów, serwisantów i koncesjonerów są przetwarzane w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej użytkownikom kotłów lub innych urządzeń, w tym do identyfikacji firmy uruchamiającej kocioł i monitorowania zakresu współpracy. Dane są przetwarzane także w celu realizacji współpracy z instalatorem, serwisantem i koncesjonerem oraz prowadzenia rozliczeń wynikających z umowy z zastosowaniem Systemu Kart Gwarancyjnych.

(pokaż całość...)
Wpisz minimum 3 znaki!