Zgłoś naprawę
Imię
Imię musi mieć co najmniej 2 znaki!
Imię może mieć maksymalnie128 znaków!
Nazwisko
Nazwisko musi mieć co najmniej 2 znaki!
Nazwisko może mieć maksymalnie 128 znaków!
Firma
Firma musi mieć co najmniej 2 znaki!
Firma może mieć maksymalnie 128 znaków!
Ulica
Ulica musi mieć co najmniej 2 znaki!
Ulica może mieć maksymalnie 128 znaków!
Kod pocztowy
Kod pocztowy może mieć maksymalnie 8 znaków!
Kod pocztowy jest niepoprawny!
Miejscowość
Nazwa miejscowości może mieć maksymalnie 64 znaków!
Telefon
Numer telefonu musi mieć co najmniej znaków!
Numer telefonu może mieć maksymalnie 32 znaków!
Numer telefonu jest niepoprawny!
E-mail
Adres e-mail może mieć maksymalnie 255 znaków!
Adres e-mail jest niepoprawny!
Podany adres e-mail jest już wykorzystywany w naszym serwisie!
Województwo
Wybierz województwo!
Marka urządzenia
Wybierz markę urządzenia!
Nazwa urządzenia (typ urządzenia)
Nazwa produktu musi mieć co najmniej 2 znaki!
Nazwa produktu może mieć maksymalnie 32 znaków!
Numer seryjny urządzenia
Numer seryjny musi mieć co najmniej 2 znaki!
Numer seryjny może mieć maksymalnie 32 znaków!
Rodzaj paliwa
Pole rodzja palwia musi mieć co najmniej 1 znak!
Pole rodzja palwia może mieć maksymalnie 255 znaków!
Data uruchomienia urządzenia
Data jest niepoprawna!
Opis usterki
Opis usterki musi mieć co najmniej 2 znaki!
Opis usterki może mieć maksymalnie 50000 znaków!
Kod błędu
Kod błędu musi mieć co najmniej 1 znak!
Kod błędu może mieć maksymalnie 32 znaków!
Numer karty gwarancyjnej
Numer karty gwarancyjnej musi mieć co najmniej 1 znak!
Numer karty gwarancyjnej może mieć maksymalnie 64 znaków!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA NAPRAWY

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób zgłaszających naprawę urządzeń jest BDR THERMEA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-105) przy ulicy Północnej 15-19, NIP: 895-16-25-689.

Pozyskiwanie danych

Dane pozyskiwane są od osób, które zgłaszają naprawę.

Cele przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi naprawy urządzenia oferowane przez BDR THERMEA POLAND Sp. z o.o.

Możemy wykorzystać Państwa dane także do prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane podane w formularzu.

Dodatkowo możemy przetwarzać także historię przeglądów i napraw w okresie gwarancyjnym, które zostały zgromadzone w Systemie Kart Gwarancyjnych.

(pokaż całość...)

Podstawy prawne

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO., ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi naprawy.

Dane mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które koncentrują się na prowadzeniu wewnętrznej sprawozdawczości i wykazaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych

Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów upoważnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą to być organy podatkowe i celne, organy regulacyjne i inne organy administracyjne.

Możemy przekazywać Państwa dane także do firm audytorskich oraz do innych zewnętrznych konsultantów, jak prawnicy czy doradcy podatkowi.

Możemy przekazywać Państwa dane do naszych usługodawców, którzy przetwarzają dane w imieniu naszej Spółki i są zobowiązane na podstawie zawartych umów do ich ochrony.

Możemy przekazywać Państwa dane do firm współpracujących, w przypadku, kiedy jest to niezbędne do wykonania usługi.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Dane nie będą użyte do automatycznego profilowania osób, których dotyczą.

Okres przetwarzania

Dane są przechowywane przez okres serwisowania urządzenia oraz do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez właściciela.

Obowiązek podania danych

Dane podawane są dobrowolnie. Są one jednak niezbędne do poprawnej realizacji usługi naprawy urządzenia.

Prawa osób

Osoby mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach mają także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Osoby mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Informujemy także, że osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem BDR THERMEA POLAND Sp. z o.o. na adres: daneosobowe@dedietrich.pl

Wpisz minimum 3 znaki!